Thí nghiệm nén tĩnh Trung tâm thương mại, Văn phòng cao cấp cho thuê