Lấy mẫu thí nghiệm gói CW1A, CW1C– Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mekong

Lấy mẫu thí nghiệm gói CW1A, CW1C– Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mekong

Công trình: Lấy mẫu thí nghiệm phục vụ dự án Giám sát môi trường gói CW1A, CW1C – Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mekong

Bên giao thầu: Công ty CP Đạt Phương; Cty CP Xuất Nhập Khẩu và Xây Dựng Công Trình

Địa điểm: tỉnh Đồng Tháp

Dự án khác