Thí nghiệm hạ tầng nhà xưởng KCN: Giang Điền, Châu Đức, Long Thành

Thí nghiệm hạ tầng nhà xưởng KCN: Giang Điền, Châu Đức, Long Thành

Công trình: Thí nghiệm hạ tầng, nhà xưởng khu công nhiệp Giang Điền, khu công nhiệp Châu Đức, khu công nhiệp Long Thành

Bên giao thầu: Sonadezi Giang Điền, Sonadezi Châu Đức, Sonadezi Long Thành

Dự án khác