Thí nghiệm mẫu đất và nước Dự án Xây dựng Cầu Ba Lai 8

Thí nghiệm mẫu đất và nước Dự án Xây dựng Cầu Ba Lai 8

Công trình: Thí nghiệm mẫu đất và nước Dự án Xây dựng Cầu Ba Lai 8 trên tuyến đường bộ ven biển tỉnh Bến Tre

Bên giao thầu: Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây dựng Hoàng Long

Địa điểm: tỉnh Bến Tre

Dự án khác