Lập Giấy phép môi trường nhà máy Seiko PMC Việt Nam

Lập Giấy phép môi trường nhà máy Seiko PMC Việt Nam

Công trình:  Lập Giấy phép môi trường: Nhà máy sản xuất hóa chất ngành giấy Seiko PMC Việt Nam công suất 30.000 tấn sản phẩm/năm

Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Seiko PMC Việt Nam

Địa điểm:  Đường N2, Lô D4, Khu công nghiệp Chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dự án khác