Giám sát và báo cáo bảo vệ môi trường nhà máy Seiko PMC Việt Nam

Giám sát và báo cáo bảo vệ môi trường nhà máy Seiko PMC Việt Nam

Công trình: Giám sát môi trường và báo cáo bảo vệ môi trường Nhà máy sản xuất hóa chất ngành giấy Seiko PMC Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Seiko PMC Việt Nam

Địa điểm: Đường N2, Lô D4, KCN Chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dự án khác