Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động mực nước và lưu lượng nhà máy cấp nước thị xã Duyên Hải

Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động mực nước và lưu lượng nhà máy cấp nước thị xã Duyên Hải

Công trình: Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động mực nước và lưu lượng nhà máy cấp nước thị xã Duyên Hải

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh

Địa điểm: Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Dự án khác