Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động công trình khai thác nước dưới đất (8.750m3/Ngày/Đêm)

Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động công trình khai thác nước dưới đất (8.750m3/Ngày/Đêm)

Công trình: Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động công trình khai thác nước dưới đất 8.750m3/Ngày/Đêm

Chủ đầu tư: Công ty CP Dệt Trần Hiệp Thành

Địa điểm: Khu công nghiệp Trảng Bàng, Phường An Tịnh, Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Dự án khác