Lắp đặt hệ thống quan trắc chất lượng nước mặt tự động (Biên Hoà, Đồng Nai)

Lắp đặt hệ thống quan trắc chất lượng nước mặt tự động (Biên Hoà, Đồng Nai)

Công trình: Lắp đặt hệ thống quan trắc chất lượng nước mặt tự động tại Trạm bơm nước thô thuộc Chi nhánh Cấp nước Biên Hòa - Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Địa điểm: Số 48 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Quyết Thắng, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Dự án khác