Xin giấy phép khai thác nước dưới đất công suất 7.500 m3/ngđ KCN Phước Đông

Xin giấy phép khai thác nước dưới đất công suất 7.500 m3/ngđ KCN Phước Đông

Công trình: Thi công Đề án thăm dò và Lập báo cáo KQTD, xin giấy phép khai thác nước dưới đất công suất 7.500 m3/ngđ KCN Phước Đông

Chủ đầu tư:Công ty CP Đầu Tư Sài Gòn VRG - Chi Nhánh Tây Ninh/

Địa điểm: Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Dự án khác