Khảo sát, thăm dò, xin giấy phép khai thác NDĐ 3.000m3/ngđ