Tư vấn khảo sát; Lập thiết kế bản vẽ thi công; Dự toán bãi vật liệu khai thác đất Kênh Đức Hoà

Tư vấn khảo sát; Lập thiết kế bản vẽ thi công; Dự toán bãi vật liệu khai thác đất Kênh Đức Hoà

Dự án khai thác đất cho kênh Đức Hoà, thuộc xã Tân Mỹ, huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

  • Tư vấn khảo sát
  • Lập thiết kế bản vẽ thi công
  • Dự toán bãi vật liệu
  • Số lượng bãi vật liệu: 03

Dự án khác