Lập Hồ Sơ Thiết Kế, Bảo Vệ Thiết Kế Hạng Mục Tường Chắn Đường Sắt Bến Thành Suối Tiên

Lập Hồ Sơ Thiết Kế, Bảo Vệ Thiết Kế Hạng Mục Tường Chắn Đường Sắt Bến Thành Suối Tiên

Lập hồ sơ thiết kế, Bảo vệ thiết kế hạng mục Tường chắn Depot Tuyến đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh đoạn Bến Thành – Suối Tiên (line 1)

Dự án khác