Tư vấn khảo sát; Lập thiết kế bản vẽ thi công; Dự toán bãi vật liệu khai thác đất (5 bãi vật liệu)

Tư vấn khảo sát; Lập thiết kế bản vẽ thi công; Dự toán bãi vật liệu khai thác đất (5 bãi vật liệu)

Tư vấn khảo sát; Lập thiết kế bản vẽ thi công; Dự toán bãi vật liệu khai thác đất (5 bãi vật liệu)

Xã Tân Mỹ, Tân Phú, Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Nam; Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

 

Dự án khác