Nhiều ý kiến đóng góp cho Dự thảo “Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về Tăng trưởng xanh đến năm


Nhiều ý kiến đóng góp cho Dự thảo “Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về Tăng trưởng xanh đến năm

Nhiều ý kiến đóng góp cho Dự thảo “Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về Tăng trưởng xanh đến năm

Nhiều ý kiến đóng góp cho Dự thảo “Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về Tăng trưởng xanh đến năm


Việt Nam English

Nhiều ý kiến đóng góp cho Dự thảo “Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về Tăng trưởng xanh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”

Ngày 06/7/2016, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội thảo Tham vấn Dự thảo “Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về Tăng trưởng xanh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, do ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Vụ KHCNMT, Bộ Xây dựng) chủ trì. Tham dự Hội thảo có đại diện Cục Phát triển Đô thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Viện Vật liệu xây dựng (Viện VLXD, Bộ Xây dựng), WINROCK, Bộ Công thương và một số doanh nghiệp ngành Xây dựng.

 

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo “Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về Tăng trưởng xanh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” do Bộ Xây dựng soạn thảo với sự phối hợp, hỗ trợ của các chuyên gia thuộc Dự án “Thúc đẩy Hiệu quả năng lượng trong ngành Xây dựng” - Chương trình Năng lượng sạch USAID Việt Nam.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Trung Hòa - nguyên Vụ trưởng Vụ KHCNMT Bộ Xây dựng và bà Vũ Thị Kim Thoa - đại diện WINROCK giới thiệu Dự thảo Kế hoạch hành động (KHHĐ) của ngành Xây dựng về Tăng trưởng Xanh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Bản Dự thảo cụ thể hóa các nhiệm vụ và mục tiêu của ngành Xây dựng đã được nêu trong Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng Xanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 và Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng Xanh giai đoạn 2014-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014. Bản Dự thảo đưa ra những mục tiêu cụ thể về công nghiệp sản xuất VLXD; quy hoạch đô thị và đầu tư cải tạo hạ tầng kỹ thuật đô thị; nhà ở đô thị; cơ chế chính sách để thực hiện kế hoạch.

Ông Trần Quốc Thái - Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị trình bày Kế hoạch hành động chính trong lĩnh vực phát triển đô thị thực hiện các mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh đến năm 2020, đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng Khung chính sách đô thị hóa xanh và Kế hoạch hành động Tăng trưởng Xanh của ngành Xây dựng giai đoạn 2014 - 2020, trong đó có 2 chỉ tiêu cơ bản về Giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP và Giảm cường độ phát thải khí nhà kính trong những ngành sản xuất chính so với năm 2010 với 2 kịch bản có và không có hỗ trợ quốc tế.

 

Các đại biểu dự Hội thảo đã nghe ông Lương Đức Long - Viện trưởng Viện VLXD trình bày về phương pháp tính toán, giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất VLXD. Theo đó, việc giảm tiêu thụ nhiệt năng, điện năng, giảm sử dụng năng lượng có liên quan đến phát thải khí nhà kính và chuyển đổi sản xuất sang công nghệ hiện đại hơn, công suất lớn hơn và có mức tiêu thụ năng lượng ít hơn, đó là những giải pháp mang lại hiệu quả cao nhất.

Đại diện Cục Hạ tầng kỹ thuật - bà Trần Kiều Anh báo cáo tại Hội thảo kết quả tính toán phát thải khí nhà kính đồng thời đề xuất kế hoạch hành động tăng trưởng xanh trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn và cấp thoát nước, tập trung vào việc nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ giảm phát thải khí nhà kính từ chất thải rắn; ưu tiên công nghệ xử lý chất thải rắn theo thứ tự: Xử lý sinh học, công nghệ đốt, chôn lấp.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Quang Huy - đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công thương) đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch hành động Tăng trưởng Xanh của Bộ Công thương.

Hội thảo cũng đã nhận được nhiều tham gia đóng góp ý kiến về Dự thảo xoay quanh vấn đề làm thế nào để cụ thể hóa chiến lược vào thực tiễn hành động, và nên có tiêu chí đánh giá, đo lường cụ thể hoạt động trong từng giai đoạn.

Kết thúc Hội thảo, ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Bộ Xây dựng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại diện các tổ chức, cá nhân tại Hội thảo, đồng thời mong muốn nhận được nhiều ý kiến thiết thực hơn nữa đối với bản Dự thảo để Bộ Xây dựng sớm hoàn chỉnh trong thời gian tới.


Trần Đình Hà - Hoàng Hạnh

Từ khóa: