Bộ Xây dựng bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Pháp chế


Bộ Xây dựng bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Pháp chế

Bộ Xây dựng bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Pháp chế

Bộ Xây dựng bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Pháp chế


Việt Nam English

Bộ Xây dựng bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Pháp chế

Ngày 23/6/2016, tại Trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Đỗ Đức Duy chủ trì buổi lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Pháp chế.  

 

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Văn Sinh công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Tống Thị Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế từ ngày 21/6/2016. Bà Tống Thị Hạnh sinh năm 1977, học vị Thạc sỹ Luật.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh vai trò quan trọng của Vụ Pháp chế, là đơn vị đầu mối giúp lãnh đạo Bộ Xây dựng triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến thể chế, chính sách pháp luật trong lĩnh vực xây dựng.

Thứ trưởng Đỗ Đức Duy chúc mừng bà Tống Thị Hạnh đã được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng tín nhiệm giao trọng trách lãnh đạo Vụ Pháp chế, đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự nhiệt huyết, tài năng và kinh nghiệm, bà Tống Thị Hạnh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của lãnh đạo Bộ Xây dựng.

Bày tỏ sự cảm ơn Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã tin tưởng giao phó trọng trách mới, bà Tống Thị Hạnh cho biết sẽ nỗ lực hết mình, đoàn kết cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Vụ Pháp chế hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


Trần Đình Hà

 

Từ khóa: