CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG


Việt Nam English

Tại sao chọn chúng tôi

Giám sát, Khảo sát địa chất và địa hình công trình xây dựng;

Thiết kế xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật;

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường bộ và công trình dân dụng, công nghiệp;

Thiết kế kết cấu công trình cầu, đường bộ;

Tư vấn Lập dự án đầu tư; Tư vấn đầu tư;

Đo đạc bản đồ; Đo vẽ địa hình;

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng;

Thí nghiệm và kiểm định vật liệu xây dựng;

Thiết kế xây dựng công trình công nghiệp, khai thác mỏ, quặng hầm mỏ lộ thiên;

Tư vấn điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; Thăm dò khai thác và lập quy hoạch khoáng sản;

 

Tư vấn kỹ thuật lập quy hoạch khoáng sản và nước ngầm;

Thiết kế công trình thủy lợi;

Khai thác và xử lý nước sinh hoạt. 

Xử lý và thi công nền móng công trình;

Khai thác, chế biến và mua bán khoáng sản ;

Cho thuê thiết bị thi công địa chất;

Hoạt động xử lý chất thải rắn, lỏng, khí không gây ô nhiễm môi trường;

Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng. Mua bán máy móc ngành xây dựng và địa chất;

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, hạ tầng kỹ thuật và thủy lợi;

Tư vấn điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước. Tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước;