Dự án

Dự án

Dự án

Việt Nam English
Dự án
Khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất và xin giấy phép khai thác NDĐ với cs trình cấp nước 3.000m3/ngđ – Cần Thơ

Khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất và xin giấy phép khai thác NDĐ với cs trình cấp nước 3.000m3/ngđ – Cần Thơ

Khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất và xin giấy phép khai thác NDĐ với cs trình cấp nước 3.000m3/ngđ – Cần Thơ