Giới thiệu


Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu


Việt Nam English

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Tư vấn NAM KHANG có tên bằng tiếng nước ngoài là NAM KHANG Consulting Joint Stock Company, được Sở Kế hoạch và Đầu tư  Tp Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0305500247 ngày 20 tháng 02 năm 2008, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 02 tháng 02 năm 2015.
Đạt chứng nhận ISO 9001:2008 số QSJ1277 ngày 5 tháng 11 năm 2010.
Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1145 theo Quyết định số 402/QĐ-BXD ngày 12 tháng 9 năm 2011.
Đăng ký trên website của Bộ Xây Dựng về việc công bố năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình tại website  http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn/,  số thứ tự 1975.
Trụ sở chính: Số A7, Đường 29, Khu Phố 5, phường An Phú, Quận 2, TPHCM.
Điện thoại:     08.3620 6440/6442. Fax: 08.3620 6482

Từ khóa:
Các bài khác