Giới thiệu


Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu


Việt Nam English

Giới thiệu
Giới thiệu

Giới thiệu

Có lẽ sự khát vọng và hoài bão của mỗi doanh nghiệp trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay đều hướng tới sự đổi mới, năng động, sáng tạo và vươn lên không ngừng. Đó là sự trùng hợp nhưng đồng thời cũng là sự cạnh tranh thiết yếu, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của xã hội.
Thư ngỏ

Thư ngỏ

Có lẽ sự khát vọng và hoài bão của mỗi doanh nghiệp trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay đều hướng tới sự đổi mới, năng động, sáng tạo và vươn lên không ngừng. Đó là sự trùng hợp nhưng đồng thời cũng là sự cạnh tranh thiết yếu, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của xã hội.
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Xây dựng Nam Khang là thương hiệu hàng đầu trong sự lựa chọn của khách hàng về lĩnh vực tư vấn thiết kế, khảo sát xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông và thủy lợi; địa chất- khoáng sản; tài nguyên nướ; tư vấn môi trường. Mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, giá cả phù hợp, đúng tiến độ
Sứ mệnh

Sứ mệnh

Xây dựng Nam Khang là thương hiệu hàng đầu trong sự lựa chọn của khách hàng về lĩnh vực tư vấn thiết kế, khảo sát xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông và thủy lợi; địa chất- khoáng sản; tài nguyên nướ; tư vấn môi trường. Mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, giá cả phù hợp, đúng tiến độ và đáp ứng các yêu cầu về pháp luật, có tính đến chiến lược dài hạn của dự án
Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Đảm bảo toàn thể CB-CNV hiểu rõ vè Hệ thống quản lý chất lượng, giúp họ áp dụng và duy trì hệ thống này trong công việc. Xây dựng đội ngũ CB-CNV làm việc chuyên nghiệp, tạo điều kiện thăng tiến trong công việc, đảm bảo việc được giao đúng chuyên môn để phát huy hết nội lực của mỗi cá nhân.
Thiết bị

Thiết bị

Thiết bị