CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG


Việt Nam English

Tư vấn khảo sát; Lập thiết kế bản vẽ thi công; Dự toán bãi vật liệu khai thác đất cho kênh chính Đức Hòa (3 bãi vật liệu) – X.Tân Mỹ – H. Đức Hòa – T.Long An