CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

Việt Nam English
Tư vấn khảo sát; Lập thiết kế bản vẽ thi công; Dự toán bãi vật liệu khai thác đất (5 bãi vật liệu) – X.Tân Mỹ, Tân Phú, Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Nam; Mỹ Hạnh Bắc – H. Đức Hòa – T.Long An