CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

Việt Nam English
Thực hiện công tác quan trắc môi trường định kỳ (năm 2014) dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ – tỉnh Đăk Nông