CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

Việt Nam English
Thi công đề án thăm dò kết hợp khai thác nước dưới đất lưu lượng 10.000m3/ng.đ Dự án Nhà máy cấp nước Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh