CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG


Việt Nam English

Thi công đề án thăm dò kết hợp khai thác nước đưới dất công suất 2900m3/ngđ DA hệ thống cấp nước đô thị Tiểu Cần - Cầu Quan, tỉnh Trà Vinh