CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

Việt Nam English
Khảo sát, khoan thăm dò nước ngầm và đo lưu lượng khai thác nước ngầm của giếng khoan ctrình Vinpearl Phú Quốc