Dịch vụ


Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ


Việt Nam English

Dịch vụ
 • Giám sát, Khảo sát địa chất và địa hình công trình xây dựng;
 • Thiết kế xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật;
 • Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường bộ và công trình dân dụng, công nghiệp;
 • Thiết kế kết cấu công trình cầu, đường bộ;
 • Tư vấn Lập dự án đầu tư; Tư vấn đầu tư;
 • Đo đạc bản đồ; Đo vẽ địa hình;
 • Kiểm định chất lượng công trình xây dựng;
 • Thí nghiệm và kiểm định vật liệu xây dựng;
 • Thiết kế xây dựng công trình công nghiệp, khai thác mỏ, quặng hầm mỏ lộ thiên;
 • Tư vấn điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; Thăm dò khai thác và lập quy hoạch khoáng sản;
 • Tư vấn điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước. Tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước;
 • Tư vấn kỹ thuật lập quy hoạch khoáng sản và nước ngầm;
 • Thiết kế công trình thủy lợi;
 • Khai thác và xử lý nước sinh hoạt. Khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất;
 • Xử lý và thi công nền móng công trình;
 • Khai thác, chế biến và mua bán khoáng sản ;
 • Cho thuê thiết bị thi công địa chất;
 • Hoạt động xử lý chất thải rắn, lỏng, khí không gây ô nhiễm môi trường;
 • Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng. Mua bán máy móc ngành xây dựng và địa chất;
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, hạ tầng kỹ thuật và thủy lợi;
 • San lấp mặt bằng.