Chính Sách Chất Lượng

Chính Sách Chất Lượng

Đảm bảo toàn thể CB-CNV hiểu rõ vè Hệ thống quản lý chất lượng, giúp họ áp dụng và duy trì hệ thống này trong công việc.

Xây dựng đội ngũ CB-CNV làm việc chuyên nghiệp, tạo điều kiện thăng tiến trong công việc, đảm bảo việc được giao đúng chuyên môn để phát huy hết nội lực của mỗi cá nhân.

Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, cạnh tranh công bằng, đãi ngộ tốt. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong môi phòng ban.

Quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra, luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tư vấn phù hợp với yêu cầu.

Không ngừng tiếp cận kịp thời và đầu tư, đổi mới công nghệ thiết bị. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ tư vấn để nâng cao uy tính và duy trì môi quan hệ lâu dài với khách hàng